Nieuws

Partij ZEE wil met inwoners Zandvoort naar een nieuwe democratie met betere besluitvorming

PERSBERICHT

Zandvoort,  01 december 2021

Politieke partij ZEE (Zandvoort Echt Eén) wil met inwoners Zandvoort naar een nieuwe democratie met betere besluitvorming

Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft ook Zandvoort Echt Eén (ZEE) zich ingeschreven. ZEE wil met inwoners van Zandvoort en Bentveld invulling geven aan een nieuwe bestuurscultuur. Daarom wil ZEE een gezamenlijke zoektocht naar de beste democratische weg, met als doel meer eensgezinde besluitvorming voor alle inwoners en ondernemers. ZEE is opgericht door deelnemers aan de tweede cursus Politiek Actief van de gemeente en door mensen die zich kunnen vinden in de ideeën van ZEE. Zij kunnen zich niet vereenzelvigen met de huidige politiek en besloten daarop zelf actief te worden.  

Zandvoort staat de komende jaren voor fundamentele keuzes, waarbij de politiek een cruciale rol speelt. Dat vraagt om een hechte en effectieve Gemeenteraad en het vereist een nauwe samenwerking om met succes te kunnen werken aan het oplossen van de wooncrisis, de groeiende ongelijkheid, de armoede en het achterblijven van medeburgers, het op de kaart zetten van Zandvoort als toeristische badplaats en het verfraaien van Zandvoort zonder het loslaten van de historische waarden.

Als nieuwe democratische partij wil ZEE dit doen door alle belanghebbenden bij de besluitvorming van een onderwerp gelijkwaardig te betrekken. Liever goed gedragen besluiten dan overhaaste besluiten.

In Zandvoort en Bentveld kunnen wij er met elkaar de schouders onder zetten en mooie dingen doen. ZEE wil daarom partijbelangen ondergeschikt maken aan de belangen van de inwoners en ondernemers van Zandvoort en Bentveld.

Na 16 maart 2022 wordt het tijd voor een stabiel en kwalitatief goed bestuur. ZEE wil daarin een belangrijke, verbindende, rol gaan spelen.

Partij ZEE is opgericht door een groep betrokken Zandvoorters die allemaal voelden dat het huidige politieke klimaat in Zandvoort doorbroken moet worden.  Zij besloten om de handschoen op te pakken en Zandvoort Echt Eén op te richten. Op www.partij-zee.nl vindt u meer informatie of mail naar [email protected].

ZEE staat niet alleen. De partij wordt ondersteund door een landelijk netwerk van onafhankelijke lokale partijen.

Einde persbericht

Niet voor publicatie

Voor meer informatie:  Marcel Sukel,  06 2111 2632 of [email protected], www.partij-zee.nl