Parkeren voor alle belanghebbende

Vanavond (dinsdag 21 december) staat de nieuwe parkeerverordening op de agenda van de gemeenteraad. Een voorstel wat al maandenlang stof doet opwaaien. De redenen zijn bekend: bewoners, ondernemers en belanghebbenden voelen zich niet gehoord. Er is een enquĂȘte gehouden die niet bij iedereen is binnengekomen, alleen digitaal kon worden ingevuld en waarvan de resultaten niet […]

Raadsvoorstel zorg en onderwijs – Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022

dd.:  20 December 2021 Betreft: raadsvoorstel Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022 Geachte leden van de gemeenteraad, Aangaande de beraadslaging over het raadsvoorstel Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022, wil ik namens de vereniging Zandvoort Echt Een (ZEE) uw aandacht voor het volgende. Gezien verschillende verontrustende signalen uit de zorg en het onderwijs die in […]