Nieuws

Raadsvoorstel zorg en onderwijs – Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022

dd.:  20 December 2021

Betreft: raadsvoorstel Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022

Geachte leden van de gemeenteraad,


Aangaande de beraadslaging over het raadsvoorstel Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022, wil ik namens de vereniging Zandvoort Echt Een (ZEE) uw aandacht voor het volgende.

Gezien verschillende verontrustende signalen uit de zorg en het onderwijs die in onze ogen meer aandacht verdienen, willen wij u vragen om nog voor het de nieuwe parkeerverordening wordt geïmplementeerd een duidelijke nieuwe parkeerregeling te treffen voor en in samenwerking met mantelzorgers, sociaal werkers, onderwijzers en maatschappelijk werkers. Uit het raadsvoorstel en de bijlagen blijkt nu namelijk niet wat hiervoor exact het beleid c.q. de nadere regel is.  We verwijzen hiervoor naar artikel 4 uit de parkeerverordening 2022 (bijlage C) en artikel 6 van de nadere regels (bijlage D).

Ons voorstel voor deze parkeerregeling zou zijn dat mantelzorgers, sociaal werkers, onderwijzers en maatschappelijk werkers tijdens het verrichten van werkzaamheden in Zandvoort of Bentveld voor een onbepaalde tijd, onbetaald kunnen parkeren.

In detail:

  • De regeling zou gelden voor alle in de gemeente werkzame mantelzorgers, sociaal werkers, onderwijzers en maatschappelijk werkers. Het zou dus niet moeten uitmaken of het persoon uit de eerder benoemde categorieën woont in de gemeente Zandvoort.
  • Particulieren uit de eerder benoemde categorieën zouden aanspraak kunnen maken op de regeling.
  • De regeling zou alleen gelden in de gebieden waar de desbetreffende mantelzorgers, sociaal werkers, onderwijzers en maatschappelijk werkers hun werk verrichten.


Zandvoort Echt Een (ZEE) staat er voor open om te ondersteunen bij een verdere uitwerking van dit voorstel.

We hopen dat u dit voorstel serieus in overweging neemt en danken u voor uw tijd.

Met vriendelijke groet,

Mirko Gerrits
Secretaris ZEE