Nieuws

Horen en gehoord worden

In de Zandvoortse Courant van 16 december 2021 heeft Roy Dongen in zijn column op pagina 11 het volgende
over ZEE geschreven:

Dan is er nog ZEE, een nieuwe partij met bevlogen dorpsverbeteraars met een interessante achtergrond en
ideeën, maar die lijken een vaste vorm te missen door te willen kiezen voor ‘over’-participeren.” en “Doodgooien
met enquêtes en participatiemiddagen en avonden lijkt mij niet waarvoor wij raadsleden kiezen.”

Waar het Zandvoort Echt Een (ZEE) om gaat is dat inspraak van bewoners ertoe moet doen. ZEE wil dat
inspraak door de gemeente serieus wordt genomen en wil daarom meer dialoog. Inspraak moet plaatsvinden
vóórdat plannen in principe vast liggen. Relevant is een serieus participatietraject voor belangrijke plannen van
de gemeente. Het gaat om uitwisseling van inzichten. Dit moet leiden tot een inhoudelijke dialoog en ter zake
doende argumenten. De gemeente moet de ontwikkelde ideeën en rekenexercities ter inspraak voorleggen
aan de inwoners, de ondernemers en andere belanghebbenden. Dit gestructureerde proces zou dan zowel
discutabele beslissingen van de gemeente als een bezwarencircus kunnen voorkomen.

Een voorbeeld: twee jaar geleden was de prijs voor een maand parkeren in het LDC €77. Daarna werd het €140 per maand zonder dat de gemeente de huurders uitlegde waarom deze prijsverhoging van 82% is doorgevoerd. In de gemeenteraadvergadering van 21 december 2021 is besloten ingaand juli 2022 de maandhuur te verlagen naar €50 per maand. Een verlaging van 65%. Voor de huurders onbegrijpelijke prijsverschillen.

Nog een voorbeeld: 500 bewoners hebben een petitie ingevuld, omdat zij zich onvoldoende gehoord voelen over
het voorgenomen parkeerbeleid. Met het argument dat alle inwoners de kans hebben gekregen de enquête in te vullen, is de petitie door de gemeenteraad naar de prullenbak verwezen. Een belediging voor de onderteke-
naars van de petitie en strijdig met de feiten. En uiteraard ging het in de gemeenteraad wederom over “zij” en “wij” ofwel de coalitie en de oppositie.

ZEE vertegenwoordigt geen bevlogen dorpsverbeteraars. ZEE wil niet over-participeren, wil de bewoners van Zandvoort en Bentveld niet doodgooien met enquêtes en participatiemiddagen en -avonden. ZEE wil dat inspraak van bewoners ertoe doet, dat meningen voorafgaande aan raadsvergaderingen waarin besluiten worden genomen zodanig zijn afgestemd en zijn teruggekoppeld met de bewoners dat er vervolgens een ordelijke raadsvergadering kan plaatsvinden met een in alle opzichten afgewogen besluitvorming. Besluitvorming die de Zandvoorters kunnen begrijpen en waar ons dorp beter van wordt.

Vriendelijke groet,
Arie Griffioen – Voorzitter Zandvoort Echt Een