Nieuws

Verslag kennismakingsgesprek JZ

Tijdens de raadsvergadering van 19-4-2022 is aangegeven dat er coalitieonderhandelingen komen tussen de VVD, het CDA, JZ en de OPZ. We vinden het positief dat er is gekozen voor een ruime meerderheid aan zetels en een brede coalitie, maar we hadden wel wat vraagtekens over het gevoerde en nog uit te voeren proces.

Zowel Zee als ook PvdA, Groen links en D66 hebben gevraagd of de onderhandelende partijen in het vervolg gebruik gaan maken van een formateur en of het proces in de openbaarheid kan worden gevoerd. Jerry Kramer gaf naar aanleiding van deze vragen aan dat de onderhandelingsgesprekken vooral achter gesloten deuren zullen plaatsvinden.

Voor ZEE is transparantie een belangrijk onderdeel van het proces van coalitievorming, daarom hebben we ook gevraagd of Jong Zandvoort in ieder geval alle notulen van de verkennende gesprekken zou willen publiceren. Helaas hebben we van Kim Goransson vernomen dat Jong Zandvoort dit niet wil doen, daarom hebben we besloten in ieder geval de notulen van ons eigen kennismakingsgesprek met Jong Zandvoort openbaar te maken.

Lees hier het verslag