Nieuws

PVV en ZEE willen uitstel voor de invoering van nieuw parkeerregime

ZEE hoort al vanaf het begin van de besluitvorming over het parkeren grote ontevredenheid. Uiteraard lezen we veel commentaar op facebook. Er worden ook door diverse belangengroepen (sportverenigingen, ondernemers) brandbrieven gestuurd naar de politieke partijen en dus ook naar ons. Op basis van al deze berichten, maar ook door zelf actief in gesprek te gaan of ter plekke te kijken naar een bepaalde situatie is ons duidelijk dat de huidige aanpak niet de goede weg is. Zo is er bij iemand op grond van de POET-regeling (Parkeren Op Eigen Terrein) de vergunning geweigerd, terwijl zowel de garage als oprit niet aan de eisen in de verordening voldoen.

Begrijp ons goed:  ZEE is niet tegen het invoeren van betaald parkeren en een vergunningensysteem voor bewoners en belanghebbenden, maar ZEE vindt dat er nu te snel en te ondoordacht wordt gehandeld. Zo vragen we ons onder andere serieus af of de POET-regeling wel eerlijk is, waarom er voor gekozen is inwoners met een handicap niet gratis te laten betalen, of de afstand van bijvoorbeeld P-zuid naar een logeeradres reëel is, of er voldoende rekening gehouden is met de vele vrijwilligers en bezoekers bij de sportvelden en of betaald parkeren wel een goed idee is in alle woonwijken i.p.v. alleen vergunningen parkeren. Verder is ons niet duidelijk op basis van welke data er straks gestuurd gaat worden. Tevens was ons ook al duidelijk dat de inspraak die vooraf heeft plaatsgevonden zeker niet de schoonheidsprijs verdient.

De vele opmerkingen en klachten én de gebrekkige inspraak zijn voor ons aanleiding om met de PVV samen deze motie in te dienen. 

U kunt de motie HIER lezen.