Nieuws

ZEE (Zandvoort Echt Eén) organiseert politieke avond op 24 november in Thalassa

Politieke Partij ZEE nodigt alle geïnteresseerde inwoners en ondernemers van Zandvoort uit om 24 november om kennis te maken met onze partij. Nu we halverwege deze raadsperiode zijn, wil ZEE met u in gesprek over ons gezamenlijke doel om het woon- en leefklimaat in Zandvoort te verbeteren.

In de afgelopen periode hebben we onze aandacht vooral gericht op het politieke werk in onze gemeente. Met steun en inzet van de leden hebben we vooruitgang geboekt en tastbare resultaten behaald op gebieden zoals vernieuwing van de bestuurscultuur, veiligheid, milieu en nog veel meer. Als kleine partij in de oppositie mogen we hier trots op zijn. Nu, met een stevige basis gelegd, is het tijd om met ambitie maar stabiel en gestaag verder te groeien, waarbij ieders betrokkenheid en ideeën van onschatbare waarde is.

Ter inspiratie hebben we twee sprekers uitgenodigd: Fred Loos, fractievoorzitter van de grootste partij van Zwijndrecht: Algemeen Belang Zwijndrecht komt vertellen over het bestuurlijk model Zwijndrecht. Mitchell Wiegand Bruss, fractievoorzitter van de jongerenpartij Studenten voor Leiden – komt vertellen over de verhouding tussen jongeren/politiek en meerderheidscoalities zoals deze in Leiden in de praktijk werken.

Op deze avond maken maken we een start aan de oprichting van een denktank, stellen we natuurlijk ook graag ons bestuur voor en zal fractievoorzitter Mirko Gerrits terugblikken op de voorbije politieke periode.

De ALV vindt plaats om 20:00 op vrijdag 24 november in strandpaviljoen Thalassa. Toegang is gratis maar we zien wel graag uw aanmelding via [email protected] of via een privébericht met vermelding van uw volledige naam.

Programma:

19:45 tot 20:00 Inloop

20:00 tot 20:10 Opening en welkomstwoord door Mira Schrijnemaekers (voorzitter)

20:10 tot 20:25 Vastellen notulen van de vorige ALV, jaarrekening

20:15 tot 20:25 bestuurswijzigingen penningmeester en secretaris

20:25 tot 20:45 Terugblik: Wat heeft ZEE bereikt? door fractievoorzitter Mirko Gerrits

20:45 tot 21:05 Gastspreker: Fractievoorzitter AB Zwijndrecht, Fred Loos over het bestuurlijk model Zwijndrecht

20:55 tot 21:10 Pauze

21:10 tot 21:30 Gastspreker: Fractievoorzitter Studenten voor Leiden Mitchell Wiegand Bruss over de verhoudingen tussen de jongeren en de politiek en meerderheidscoalties.

21:30 tot 21:45 Toekomstvisie ZEE, door voorzitter Mira Schrijnemaekers

21:45 tot 21:55 Start oprichting denktank

21:55 tot 22:15 Interactieve discussie en ideeënuitwisseling

22:15 tot 22:25 Rondvraag en sluiting

We hopen dat je er bij bent!