PVV en ZEE willen uitstel voor de invoering van nieuw parkeerregime

ZEE hoort al vanaf het begin van de besluitvorming over het parkeren grote ontevredenheid. Uiteraard lezen we veel commentaar op facebook. Er worden ook door diverse belangengroepen (sportverenigingen, ondernemers) brandbrieven gestuurd naar de politieke partijen en dus ook naar ons. Op basis van al deze berichten, maar ook door zelf actief in gesprek te gaan of […]

Mira Schrijnemaekers is de nieuwe voorzitter van ZEE

“Met trots en blijdschap kan ik mededelen dat ik ben benoemd tot nieuwe voorzitter van Zandvoort Echt Een. Ik ben alle (bestuurs)leden van ZEE dankbaar voor hun vertrouwen in mij en beloof mijn stinkende best te doen voor zowel Zandvoort en Bentveld, als voor ZEE. Toen ik in september bij een gesprek met ZEE aanschoof, […]

Verslag kennismakingsgesprek JZ

Tijdens de raadsvergadering van 19-4-2022 is aangegeven dat er coalitieonderhandelingen komen tussen de VVD, het CDA, JZ en de OPZ. We vinden het positief dat er is gekozen voor een ruime meerderheid aan zetels en een brede coalitie, maar we hadden wel wat vraagtekens over het gevoerde en nog uit te voeren proces. Zowel Zee […]

Zandvoort Echt Eén presenteert partijprogramma

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Met die zin laat Zandvoort Echt Eén zien waar zij de komende raadsperiode voor wil gaan. Zandvoort staat de komende jaren voor fundamentele keuzes. Dat vraagt om een hechte en effectieve gemeenteraad, die keuzes maakt met draagvlak van inwoners. Om met succes te kunnen werken aan […]

Zandvoort Echt Eén stelt kandidatenlijst vast

Zandvoort Echt Eén (ZEE) heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 haar kandidatenlijst vastgesteld. Met de kernwaarden “Verbindend, verfrissend, doelgericht en transparant,” wil ZEE zich inzetten voor een nieuwe democratie in Zandvoort en Bentveld. ZEE wil dienstbare politici en bestuurders, die niet de pretentie hebben alles het beste te weten. Geen politiek over de […]

Horen en gehoord worden

In de Zandvoortse Courant van 16 december 2021 heeft Roy Dongen in zijn column op pagina 11 het volgende
over ZEE geschreven: “Dan is er nog ZEE, een nieuwe partij met bevlogen dorpsverbeteraars met een interessante achtergrond en
ideeën

Parkeren voor alle belanghebbende

Vanavond (dinsdag 21 december) staat de nieuwe parkeerverordening op de agenda van de gemeenteraad. Een voorstel wat al maandenlang stof doet opwaaien. De redenen zijn bekend: bewoners, ondernemers en belanghebbenden voelen zich niet gehoord. Er is een enquête gehouden die niet bij iedereen is binnengekomen, alleen digitaal kon worden ingevuld en waarvan de resultaten niet […]

Raadsvoorstel zorg en onderwijs – Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022

dd.:  20 December 2021 Betreft: raadsvoorstel Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022 Geachte leden van de gemeenteraad, Aangaande de beraadslaging over het raadsvoorstel Parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022, wil ik namens de vereniging Zandvoort Echt Een (ZEE) uw aandacht voor het volgende. Gezien verschillende verontrustende signalen uit de zorg en het onderwijs die in […]