Het partijprogramma

Zandvoort Echt Eén: Voor meer eensgezindheid

Zandvoort staat de komende jaren voor fundamentele keuzes. Dat vraagt om een hechte en effectieve gemeenteraad, die keuzes maakt met draagvlak van inwoners, om met succes te kunnen werken aan: het oplossen van de wooncrisis, het bestrijden van armoede, het op de kaart zetten van Zandvoort als toeristische badplaats en het verfraaien van Zandvoort, zonder het loslaten van de historische waarden. Daarom wil ZEE naar een lokale democratie die de politiek ombuigt van een cultuur waarin de politiek bepaalt naar een cultuur waarin de politiek de burgers volgt. Politiek met en voor inwoners als gezamenlijke zoektocht naar de beste weg en de beste beslissingen, met dienstbare politici die niet pretenderen alles het beste te weten. ZEE wil politici die zich werkelijk als volksvertegenwoordiger opstellen, want ZEE wil dat inspraak van bewoners ertoe doet en dat iedereen serieus wordt genomen. Elke burger van Zandvoort en Bentveld moet ervan uit kunnen gaan gelijk, eerlijk en onbevooroordeeld behandeld te worden.

Kortom: we willen Zandvoort weer echt één maken.

ZEE bestaat uit een groep betrokken Zandvoorters die allemaal voelen dat het huidige politieke klimaat in Zandvoort doorbroken moet worden. Met tien kandidaten, een groeiend aantal leden, een kring van adviseurs en een denktank van betrokken inwoners hebben we ons de laatste jaren verdiept in problemen, maar ook nagedacht over toekomst van Zandvoort en Bentveld. Daarbij zijn wij onderdeel van een groot netwerk van lokale politieke partijen waarin wij kennis delen over alle onderwerpen die in het bestuurlijke landschap van gemeenten aan de orde komen. We hebben dit partijprogramma samengesteld op basis van talloze gesprekken met inwoners, ondernemers,
belanghebbenden en deskundigen. Deze gesprekken hebben ons een goed beeld gegeven van de verbeterpunten die de inwoners van Zandvoort en Bentveld zien. De inhoudelijke onderwerpen als wonen, bereikbaarheid, welzijn, natuur, milieu en kunst & cultuur komen -net als in de programma’s van onze collega-partijen- ook in ons programma aan bod.

Het verschil zit in het “hoe doe je dat.”

Democratie

Iedereen telt

Bestuur

Behoorlijk bestuur

Ons partijprogramma

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Met die zin laat Zandvoort Echt Eén zien waar zij de komende raadsperiode voor wil gaan.