Partijprogramma

Ambtelijke samenwerking

Zandvoort is een kleine gemeente met grote ambities. Om die ambities waar te maken is er een hoge ambtelijke kwaliteit nodig. Deze kwaliteit is al deels verbeterd door de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem. Doordat het salarisgebouw van een gemeente is gebaseerd op het inwoneraantal, kan Zandvoort lagere salarissen bieden dan grotere gemeenten. Door de ambtelijke samenwerking heeft Zandvoort de beschikking over meer specialistische kennis aangezien er meer geld beschikbaar is voor goede ambtenaren. Tegelijkertijd zijn juist door deze ambtelijke samenwerking ook zaken er op achteruit gegaan. Zo is de invloed van de gemeenteraad op wat er van het ambtelijk apparaat verwacht mag worden in de uitvoering flink verminderd, is de telefonische bereikbaarheid onder de maat en duurt het bijvoorbeeld langer voor er iets wordt gedaan met een melding. dat ook andere partijen deze op termijn gaan implementeren.

Ambtelijke samenwerking

Ons beleid

ZEE wil strengere prestatieafspraken over de kwaliteit en de mate van dienstverlening door de gemeente Haarlem. Hierbij hoort het goed vastleggen van wat er door de gemeente Zandvoort wordt verwacht en tevens van de gemeente Haarlem wat betreft het niveau van dienstverlening, ook als iets niet bij de standaard functieomschrijving hoort.

Betere afspraken met de gemeente Haarlem over de invulling van de baliefuncties en de telefonische bereikbaarheid.

Gemeenteambtenaren dienen zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor inwoners van Zandvoort, zodat afstemming en informeren beter gaat. Zo kunnen ambtenaren van beide gemeenten vaker afwisselend in Zandvoort en Haarlem werkzaam zijn.

De samenwerking mag nooit leiden tot ondermijning van het Zandvoortse gemeentebestuur. Als in Zandvoort bijvoorbeeld iets wordt besloten over handhaving verwachten wij geen tegenwerking vanuit de gemeente Haarlem.

Zandvoort moet bestuurlijk onafhankelijk blijven. ZEE spreekt zich dan ook expliciet uit tegen een bestuurlijke fusie met de gemeente Haarlem.