Partijprogramma

Armoede

Ook in Zandvoort is veel verborgen armoede. Schaamte speelt een grote rol, waardoor veel armoede onzichtbaar blijft. De noodzaak van de voedselbank evenals enkele lokale goede doelen, maakt duidelijk dat er huishoudens zijn die in financiële nood verkeren. Dit leidt vaak tot andere problemen zoals gezondheidsproblemen, kinderen die niet dezelfde kansen krijgen als kinderen uit financieel gezonde gezinnen en verpaupering van woningen.

Armoede

Onze voorstellen

ZEE wil dat de aanvraag voor financiële tegemoetkomingen vereenvoudigd wordt en dat gemeentegelden daadwerkelijk worden gebruikt voor de daarvoor bestemde doeleinden. Denk aan de vrijwillige eigen bijdrage op scholen, contributie voor sportclubs, zwemles of een nieuwe fiets.

ZEE wil het pakket van kortingen dat valt onder de Zandvoortpas uitbreiden en overzichtelijker maken en ZEE wil beter bijhouden waar de Zandvoortpas geldig is.

We willen aanvragen voor vergoedingen, tegemoetkomingen of een Zandvoortpas waar bewoners recht op hebben, vereenvoudigen en gemakkelijker maken. Tevens willen we zorgen dat de verschillende afdelingen binnen de gemeente die verantwoordelijk zijn voor deze vergoedingen, tegemoetkomingen en de Zandvoortpas, beter met elkaar communiceren

Wij willen het contact met het sociaal wijkteam laagdrempeliger maken voor inwoners die te maken hebben met armoede of financiële problematiek, door bijvoorbeeld inloopochtenden, niet alleen op het gemeentehuis en pluspunt, maar ook in Nieuw Unicum en woonzorgcentrum Bodaan te realiseren.

Inwoners van de gemeente Zandvoort met een laag inkomen maken niet altijd gebruik van de financiële ondersteuning die gemeente en fondsen bieden. Dit komt vaak doordat niet alle regelingen bekend zijn. Wij willen mensen actiever informeren over welke minimaregelingen er zijn en waar zij gebruik van kunnen maken.