Partijprogramma

Bestuurskracht

Zandvoort staat voor een aantal grote en langdurige opgaves waar een consequent bestuurskrachtige en kwalitatieve raad voor nodig is. Om dit te bewerkstelligen is er een mentaliteitsverandering nodig. Werken voor een beter Zandvoort als hoogste doel en samen als politiek beter worden door van elkaar te leren als middel. Momenteel gebeurt dit tweede nog nauwelijks. Na de verkiezingen organiseert de griffie standaard een inwerkprogramma voor alle nieuwe raadsleden om ze in een hoog tempo in te weken in de werkwijze van de raad. Daarna houdt het wel op qua training. In Zandvoort is het inwerkprogramma wel al verbeterd door het inwerkprogramma te veranderen in een intensief startprogramma, wat ook interessant is voor zittende raadsleden. Dat is een stap in de goede richting en ZEE zet die lijn graag door

Bestuurskracht

Ons beleid

ZEE ziet mogelijkheden voor het intensiveren van het startprogramma. Daarom willen wij een extra week tijd voor trainingen en cursussen, over onderwerpen die nog niet worden behandeld in het huidige startprogramma, te behandelen onderwerpen zouden dan bijvoorbeeld kunnen gaan over beleidsvelden, begrotingen en samenwerkingsverbanden.

Wethouders hebben veel invloed op het beleid waarbij er geen kaders zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Daarom is het van belang dat ook wethouders een leertraject doorlopen op het gebied van communicatie, onderhandeling en integriteit om zo de kwaliteit van hun functioneren zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.