Partijprogramma

Betere communicatie

Een nieuwe bestuurscultuur vereist een nieuwe vorm van communicatie richting de inwoners. De gemeente heeft de taak om de juiste verwachtingen te scheppen en (vooraf) te communiceren waarom dingen gaan zoals ze gaan. Inwoners weten zo wat ze aan de gemeente hebben en wat ze kunnen verwachten. De gemeente dient actief te laten weten wat ze op welk gebied voor inwoners kan betekenen en het moet gemakkelijker worden gemaakt om naar de gemeente te stappen door bijvoorbeeld de optie tot anonimiteit te bieden. De gemeente moet snel gehoor geven aan inwoners en wanneer deze niet in staat is een inwoner te helpen, dient de inwoner actief te worden doorverwezen.

Betere communicatie

Onze voorstellen

Wij willen laagdrempelig te benaderen ‘loketten’ waar inwoners (indien ze dit willen anoniem) uitgebreide en persoonlijke ondersteuning krijgen bij vraagstukken over bijvoorbeeld de (ouderen)zorg of armoede.

Wij willen een instituut ter ondersteuning van inwoners die zich interesseren in de Zandvoortse gemeentepolitiek en ter begeleiding van inwoners die willen participeren participanten.

We willen dat er vanuit de gemeenteraad en vanuit het college van burgemeester & wethouders een verplichting komt om te luisteren en opvolging te geven aan elke vorm van inbreng. Dit betekent niet dat alle inbreng wordt overgenomen, maar wel dat iedereen een inhoudelijke en onderbouwde reactie krijg gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders.