Partijprogramma

Economie, toerisme en evenementen

Vooral in het zomerseizoen is het strand een stuwende kracht voor de ontwikkeling van de economie en het toerisme. Tegelijkertijd is er de zoektocht naar duurzaamheid in het toerisme, het beheersbaar houden van de drukte en het zoeken naar de balans tussen bewoners en evenementen. Ongeveer 60% van de werkgelegenheid is gerelateerd aan recreatie en toerisme. Bovendien is het aantal banen in Zandvoort relatief laag in verhouding tot de inwoners, mede als gevolg van veel seizoenswerk. Buiten het seizoen staat de (toeristische) economie onder druk. Zandvoort wil het hele jaar rond aantrekkelijker worden voor toerisme door het combineren van toeristische, recreatieve en zakelijke activiteiten. Ook wil de gemeente dat Zandvoort een interessante vestigingsplaats wordt voor ondernemingen. ZEE onderschrijft dit.

Economie, toerisme en evenementen

Onze voorstellen

Zandvoort heeft nauwelijks uitbreidingsruimte voor industriële en logistieke vestgingen. ZEE wil daarom dat de gemeente een zo actief mogelijke rol vervult in het stimuleren van bedrijvigheid inzake recreatieve activiteiten en in de zakelijke dienstverlening om zich in Zandvoort te vestigen, teneinde meer werkgelegenheid te realiseren. Daarbij kan Zandvoort inspelen op de kenniseconomie waarbij overal, op voorwaarde dat er toereikend internet
voorhanden is, kan worden gewerkt en waarbij de behoefte aan ontmoeting en interactie toeneemt. Vroeger ging je met de trein naar je werk in Amsterdam. Je kunt ook als ZZP’er vanuit Amsterdam naar Zandvoort komen om een dag te werken, van de horeca gebruik te maken en/of te ontspannen en te sporten.

Zandvoort wil een meldpunt opzetten om slechte naleving van het vakantieverhuur en Airbnbbeleid tegen te gaan.

ZEE wil in samenwerking met Zandvoort Marketing nieuwe toeristische doelgroepen aantrekken gericht op cultuur en natuur.

ZEE wil dat er weer een VVV-kantoor komt in het centrum met het accent op de horeca, het strand en de  uitgaansmogelijkheden. Ook wil ZEE een VVV-kantoor in Nieuw-Noord als onderdeel van een nieuw op te richten duincentrum met het accent op flora en fauna.

We willen dat er in Nieuw-Noord een bezoekerscentrum komt voor de duingebieden. Hier kan informatie gegeven worden over wandel- en fietsroutes. Naast informatieverstrekking is er in het bezoekerscentrum ruimte voor een tentoonstelling over de Zandvoortse geschiedenis, zijn er educatieve speelplekken voor kinderen en is er gelegenheid om een kop koffie te drinken met zicht op het duingebied.

ZEE wil meer aandacht voor de verschillende plekken in Zandvoort door recreatieve fietsroutes uit te zetten, waarbij ook kennis wordt gemaakt met onder andere Nieuw-noord en Bentveld. Dit kan ook stimulerend werken voor aanpalend kleinschalig ondernemerschap

Zandvoort heeft een door bezoekers goed gewaardeerd naaktstrand. ZEE wil zich inzetten voor het behoud en de populariteit van dit stukje strand. Dit willen we bijvoorbeeld doen door Zandvoort Marketing de opdracht te geven om ook naturistische doelgroepen aan te trekken en door houten wandelpaden te creëren voor de minder validen

Zandvoort kent een rijk palet aan evenementen. In overleg met bewoners, ondernemers en organisatoren willen we -passend bij het gewenste toeristisch profiel- onderzoeken hoe we een goede jaarrond-agenda kunnen opstellen met een goede verscheidenheid aan evenementen. Denk aan een de Formule E/1, Pride at the beach, Een Zandvoortse lightwalk etc.

ZEE ziet dat Zandvoort een aantrekkelijke plek is voor een aantal grote investeerders in de horeca, toerisme en evenementen. Daarmee wordt er een economische boost gegeven die Zandvoort goed kan gebruiken. Tegelijkertijd moet de gemeente grip houden op erfpachtafspraken en moet de langetermijnvisie niet ondergeschikt worden gemaakt aan kortetermijninvesteringen. ZEE wil dat er goed onderzoek komt naar de mogelijkheden om
grip te houden op deze ontwikkelingen.