Partijprogramma

Infrastructuur en mobiliteit

Met mooi weer en bij grote evenementen is Zandvoort vaak slecht bereikbaar. Dit vraagt om een beleid dat een oplossing biedt aan mensen die afhankelijk zijn van betrouwbare vervoersdiensten van, naar en binnen Zandvoort. Grotere vraagstukken op het gebied van de infrastructuur en de mobiliteit vragen om een grondige(re) aanpak. Hierbij is het noodzakelijk om na te denken over de lange termijn om zo te voorkomen dat een wildgroei aan kortetermijnoplossingen de situatie in de toekomst compliceert. Daarbovenop moet er meer aandacht komen voor mensen met fysieke beperkingen, de verbinding tussen Nieuw-Noord en het centrum met het OV, onveilige verkeerssituaties en de infrastructuur voor alternatieve vormen van vervoer.

Infrastructuur en mobiliteit

Onze voorstellen

ZEE wil een onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een dijk-in-duin (met als voorbeeld Katwijk aan Zee) met parkeergarage aan de kuststrook van Zandvoort Noord. Hierdoor ontstaat er ook nieuwe ruimte om de ambities van de omgevingsvisie 2040 waar te maken.

ZEE wil onderzoek naar een systeem waardoor inwoners, zorgverleners en werkenden (in Zandvoort) bij filedrukte op onze twee toegangswegen voorrang of doorgang krijgen bij afsluiting.

ZEE wil de parkeerervaring voor toeristen stroomlijnen door bijvoorbeeld het ontwikkelen van een online omgeving waar alle parkeerinformatie inzichtelijker is, plus de inzet van meer verkeersregelaars en digitale borden. Hierbij hoort ook het plaatsen van extra snellaadpalen.

ZEE wil een maximumsnelheid voor auto’s die over het strand rijden, met uitzondering van hulpdiensten.

ZEE het per fiets bereiken van Zandvoort aantrekkelijker maken door de bouw van ruime en overzichtelijke fietsenstallingen en het aanbieden van voldoende en praktische fietsparkeerplekken. Tevens willen wij specifieke parkeerplaatsen voor scooters waar verplicht geparkeerd dient te worden. Met de toename van het aantal elektrische fietsen dienen de fietsenrekken wel de mogelijkheid te hebben om de fiets goed op slot te kunnen zetten en veilig achter te kunnen laten.

Met name de verbinding met Haarlem met de bus kan verbeterd worden. ZEE wil een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden van een busbaan vanuit Noord, langs het spoor naar Overveen, met aansluiting op de scholen en werklocaties. Hierbij kan ook gekeken worden naar een combinatie met een fietspad.