Partijprogramma

Kunst & Cultuur

Zandvoort heeft een speciale band met kunst en cultuur. Of het nu komt door het (grote) aantal kunstenaars afkomstig uit Zandvoort of door het feit dat Zandvoort en de omgeving als inspirerend wordt gezien en derhalve als thema wordt gebruikt. Dit is iets waar we met recht trots op mogen zijn, moeten blijven koesteren en moeten uitdragen. Tevens verhoogd een bloeiend kunstleven de leefbaarheid en kan het een factor van economische betekenis zijn: het verbindt inwoners en trekt bezoekers aan.

Kunst & cultuur

Onze voorstellen

ZEE wil dat de gemeente het aantrekkelijk maakt voor (brede) samenwerking tussen de musea in Zandvoort en daarbuiten en samenwerking bevordert met en tussen andere culturele instellingen. Ook wil ZEE bijvoorbeeld wandelroutes over kunst en cultuur creëren in overleg met horeca en kunstinstellingen. Denk aan een beeldenroute of een historische route.

ZEE wil de mogelijkheden onderzoeken om de Zandsculpturen definitief terug te halen naar Zandvoort.

We willen dat er in Nieuw-Noord een bezoekerscentrum komt voor de duingebieden. Naast informatieverstrekking kan er in het bezoekerscentrum ruimte worden gecreëerd voor tentoonstellingen en kan er mogelijk ruimte worden gemaakt voor lokale ondernemers om hun producten te verkopen, kunnen interactieve wandeltochten worden aangeboden en is er gelegenheid om een kop koffie te drinken met zicht op het duingebied.

ZEE wil een vergaande samenwerking tussen de gemeente en onderwijs- en cultuurinstellingen. Naast de al bestaande gratis toegang voor het Zandvoorts museum voor jongeren tot 18 jaar willen we een kunst & cultuur-kortingspas voor jongeren, waarmee het laagdrempeliger moet worden om bijvoorbeeld een opvoering in het theater De Krocht te bezoeken.

ZEE wil in samenwerking met Zandvoort Marketing meer toeristen aantrekken die van kunst & cultuur houden. Zo willen we nadenken over een programmering waardoor mensen naar Zandvoort willen komen en willen we de zichtbaarheid van de bestaande programmering voor de musea en theater De Krocht zowel in als buiten Zandvoort vergroten.