Partijprogramma

Milieu & duurzaamheid

Het behoud van ons milieu is in het door natuur omringde Zandvoort een belangrijke taak. Deze nemen we dan ook serieus. Wij zien wel dat de rijksoverheid te weinig oog heeft voor mensen met lagere inkomens en dat de opgelegde duurzaamheidsdoelen niet haalbaar zijn. Hier ligt een taak voor de gemeente om juist voor en met deze groepen te kijken wat wel haalbaar is.

Milieu & Duurzaamheid

Onze voorstellen

ZEE wil dat huizenbezitters met lagere inkomens meer tegemoet worden gekomen in het verduurzamen van hun huis. Hiervoor kan bijvoorbeeld een fonds worden aangelegd. Verduurzaming zorgt zo ook voor financiële verlichting bij mensen die dit goed kunnen gebruiken. Ook wil ZEE onderzoeken waar sloop/nieuwbouw mogelijk is, zodat er duurzamer en passender bij deze tijd kan worden teruggebouwd. Lagere inkomens profiteren zo van zuiniger energieverbruik door de nieuwbouw.

ZEE wil dat het niveau van het schoonhouden van de openbare ruimtes minimaal op het huidige niveau blijft en dat er extra aandacht uitgaat naar de wijken buiten het centrum. Dit vraagt herijking van de afspraken met Spaarnelanden. ZEE is trots op initiatieven als “schoonwandelen Zandvoort” en mensen die uit zichzelf rotzooi opruimen, maar het ultieme doel moet zijn dat dit niet meer nodig is.

We willen meer prullenbakken op paden in natuur en op het strand om te voorkomen dat mensen hun afval overal achterlaten. Ook in het dorp zelf moeten we onderzoeken of extra afvalbakken moeten worden geplaatst.

Voor de verduurzaming van de eigen woning worden door onder meer Europa en het Rijk diverse subsidies beschikbaar gesteld, naar gelang het belang van stimulering van bepaalde duurzame maatregelen. Daar waar nodig kijkt de gemeente of inwoners genoeg toegang hebben tot middelen om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen en zorgt de gemeente middels het duurzaamheidsloket voor een permanente vraagbaak voor inwoners.