Partijprogramma

Onderwijs en jeugd

De landelijke trend van schaalvergroting en normering in het onderwijs heeft een negatief effect op de persoonlijke aandacht voor leerlingen en limiteert het onderwijs tot kaders, waardoor er vaak te weinig ruimte is voor het optimaal uitvoeren van de taak. Ook is er een groeiende roep om de lokale inspraak van jongeren te vergroten en op scholen meer aandacht te besteden aan maatschappelijke thema’s, om zo radicalisering, isolement en gezondheidsproblemen te voorkomen en bestrijden.

Onderwijs en jeugd

Onze voorstellen

We Ondersteunen het Wim Gertenbach College in de wens om HAVO-onderwijs ook in de bovenbouw aan te bieden.

Burgerschapsvorming is geen vak, maar een taak van scholen. ZEE streeft ernaar om jongeren op een volwaardige manier deel te laten nemen aan politiek en maatschappij door deze taak te intensiveren. Jongeren verdienen invloed op hun leefwereld en verdienen daarbij ondersteuning in meningsvorming. ZEE denkt daarbij aan een jeugdburgemeester en participatie bijeenkomsten voor jongeren.

Goede scholen zijn veilige scholen waar geen sprake is van discriminatie en van identiteitsverklaringen die mensen uitsluiten. Daarom streeft ZEE naar goede voorlichting over de westerse waarden zoals vrijheid van expressie, meningsuiting en religie en moet er in het Zandvoortse onderwijs aandacht zijn voor groepen die vaak last ondervinden van discriminatie, zoals LHBTIQ+ers

ZEE wil met de innovatieve onderwijsinstelling “De school” zoeken naar een nieuwe locatie in Zandvoort.