Partijprogramma

Ouderen

De omstandigheden van senioren kunnen erg verschillend zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om vanuit de gemeente meerdere opties te faciliteren waardoor senioren hun dagelijks leven zoveel mogelijk zelf kunnen inrichten.

Ouderen

Ons beleid

Wij willen contact met het sociaal wijkteam laagdrempeliger maken voor ouderen, door bijvoorbeeld inloopochtenden niet alleen op het gemeentehuis, maar ook in Nieuw Unicum, woonzorgcentrum Bodaan en in Pluspunt te realiseren.

ZEE wil voor ouderen een meldpunt waar ze onderling pestgedrag, nalatigheid in de dienstverlening of respectloze behandeling kunnen aangeven. Een vertrouwenspersoon kan hier dan vervolgens actie op ondernemen.

We willen dat de mobiliteit van ouderen altijd meeweegt tijdens het ontwikkelen van plannen voor infrastructuur en bouw, zodat zij veilig op hun plaats van bestemming kunnen komen en deel kunnen blijven uitmaken van het maatschappelijk leven; denk aan brede stoepen en schuine trottoirbanden.

ZEE wil lobbyen voor de herintroductie van iets soortgelijks als het bejaardentehuis, als variant op zelfstandig wonen. Ook willen we onderzocht hebben welke mogelijkheden er zijn tot doorstromen naar kleinere huurwoningen, bijvoorbeeld woningen die middels een stichting kunnen worden gekocht en vervolgens worden verhuurd aan de doelgroep.