Partijprogramma

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Rondom Zandvoort en Bentveld ligt 8.000 hectare natuurgebied dat een hoge bescherming geniet (Natura 2000). Door het verbeteren van wandel- en fietspaden kunnen de mogelijkheden voor landschapsbeleving in Zandvoort en Bentveld worden vergroot. De karakters van Bentveld, ZandvoortZuid, -Centrum, -Noord en Nieuw-Noord verschillen enorm. Deze vijf karakters zijn allen per fiets in ruim een kwartier te beleven. Vijf verschillende karakters omgeven door schitterende natuur. Met de toenemende druk op de beperkte ruimte, door toenemend toerisme en de stijgende vraag naar woningen is een duidelijke visie op de ruimtelijke ordening nodig.

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Onze voorstellen

ZEE wil dat Zandvoort Centrum wordt ontwikkeld tot een aaneengesloten gebied met een nadrukkelijke Zandvoortse uitstraling; onder andere gericht op het renoveren en bouwen van panden met een mooie façade in de traditionele Zandvoortse stijl en het leggen van nieuwe, meer moderne meer rustieke tegels. ZEE wil dat het culturele erfgoed van Zandvoort weer zichtbaar wordt en meer wordt beleefd.

ZEE wil dat voor vraagstukken in de ruimtelijke ordening de Gemeente het al in 2017 vastgestelde beleid voor participatie, werkelijk uitvoert. In dit voorstel staat dat inwoners en belanghebbenden serieus als co-producent worden betrokken bij het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte. Waar mogelijk wil ZEE dit opgeschaald zien naar het niveau van mede-beslisser, zodat inwoners daadwerkelijk invloed hebben op de inrichting en beleving van hun omgeving. Hier is mogelijk ook een rol voor de eerder benoemde burgerraad neergelegd

ZEE wil zich inzetten om het strand verder toegankelijk te maken voor minder validen door bijvoorbeeld het plaatsen van extra houten loop-/rijpaden voor mensen met een rolstoel of rollator.

ZEE is voorstander van het dijk-in-duin principe voor ondergronds parkeren en kustbescherming. Wij willen daarom een onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg hiervan aan de noordkant. Het dijk-in-duin creëert nieuwe ruimte voor ontwikkelingen en extra parkeermogelijkheden.

ZEE ondersteunt dat in Nieuw-Noord kleinschalig ondernemen gestimuleerd wordt ter verlevendiging van de wijk. Denk daarbij onder andere aan kleine werk- en bedrijfsruimten, horeca, ateliers en woon-werkwoningen. Mogelijk is een combinatie met maatschappelijke initiatieven en een broedplaats voor startende bedrijven haalbaar.