Partijprogramma

Veiligheid

Onder meer het landelijk politietekort, een groeiende toeristische sector en groeiende
jeugdproblematiek vragen om de aandacht van de gemeenteraad. Het is de taak van de gemeente om de veiligheid in Zandvoort en Bentveld te waarborgen, door handhaving zo efficiënt mogelijk in te zetten en te zorgen voor goede onderlinge samenwerking tussen alle organisaties die kunnen bijdragen aan de veiligheid. Ook moet worden ingezet op preventie door het begeleiden en voorlichten van jongeren, ouders en onderwijzers.

Veiligheid

Onze voorstellen

ZEE wil dat de gemeente toeziet op een verbeterde samenwerking tussen jeugdwerkers, maatschappelijke organisaties, handhaving, politie en scholen. Zo wordt actief en breed ingezet op (drugs- en criminaliteits)preventie. Zo nodig moet hiervoor de APV (gemeentelijke regelgeving) worden aangepast.

Door de ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem reizen handhavers uit Zandvoort naar een centraal vertrekpunt in Haarlem voor kleding en een briefing om vervolgens weer (deels met de bus) naar Zandvoort te gaan. Dit is inefficiënt, aangezien dit elke dag ongeveer anderhalf uur aan werktijd kost per handhaver. Wij willen daarom een centraal vertrekpunt voor handhavers in Zandvoort zelf.

We willen de faciliteiten van de reddingsbrigade uitbreiden met zowel drones voor in de lucht als ook drones voor onderwater. Dit is niet alleen effectiever voor bepaalde operaties, maar bespaart ook geld; zo zijn de kosten voor onderhoud van drones laag en zijn ze elektrisch, dus is er geen brandstof nodig.

Handhavers zijn op dit moment maar tot 23:00 actief terwijl het nachtleven zeker in de zomer dan nog in volle gang is. Daarom willen we dat handhavers tot minstens 01:00 en op drukke dagen tot 03:00 aanwezig zijn.

ZEE wil een campagne ter verbetering van het imago van handhavers en andere hulpverleners. Ook willen wij deze campagne richten op jongeren om te ze inspireren om hulpverlener te worden. Daarnaast willen wij jongeren aanmoedigen om als vrijwilliger hulpverlener te worden bij het Rode Kruis, de Reddingsbrigade of Pluspunt in Zandvoort.