Partijprogramma

Verbinden maatschappelijke initiatieven

Binnen Zandvoort zijn er diverse initiatieven op maatschappelijk terrein. Veel van deze initiatieven zijn particulier gestart. ZEE wil deze initiatieven ondersteunen, omdat deze allemaal meerwaarde bieden voor hun doelgroepen.

Armoede

Onze voorstellen

Niet alle initiatieven zijn bekend bij hun doelgroepen. ZEE wil dat de initiatieven meer bekend worden bij de inwoners van Zandvoort en dat er via het gemeentelijker zorgloket makkelijker kan en wordt doorverwezen.

Door de verschillende initiatieven met elkaar in verbinding te brengen, kan kennis worden gedeeld en kan vervolgens beter hulp worden geboden aan de verschillende doelgroepen.